Juridisk informasjon


Dette nettstedet er opprettet og publisert av :  LESGA

Adresse : 61 RUE DE LYON 75012 PARIS
Siret : 94900429500018
Telefonnummer : +337 56 86 32 94

Det er forbudt å kopiere hele eller deler av nettstedet og/eller informasjonen på URL-SIDEN uten samtykke fra eieren, under trussel om rettslige og økonomiske sanksjoner.

Selv om det er lagt stor vekt på produksjon, skriving og design av dette nettstedet, er det mulig at det forekommer feil eller at oppdateringer ikke blir gjort i tide, og vi beklager dette.
Utgiveren og skaperen av nettstedet kan ikke holdes ansvarlig for slike utelatelser.

I henhold til personopplysningsloven lagres informasjon og informasjonskapsler på dette nettstedet. Brukerne har imidlertid full rett til tilgang, retting og sletting fra URL SITE-databasene. For å be om dette er det bare å kontakte oss direkte via e-post.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG OG BRUK


OVERSIKT

Dette nettstedet drives av wokhuset.co.no. På denne siden refererer begrepene «vi», «oss» og «vår» til wokhuset.co.no. wokhuset.co.no tilbyr denne nettsiden, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester som er tilgjengelige der til deg, brukeren, forutsatt at du godtar av alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er oppgitt her.

Ved å besøke dette nettstedet og/eller kjøpe et av produktene våre, godtar du «tjenesten» og samtykker i å være bundet av følgende vilkår («Generelle betingelser» for salg», «Generelle betingelser for salg og bruk», «Betingelser»), inkludert tilleggsvilkårene, betingelsene og retningslinjene det refereres til her og/eller tilgjengelig via hyperlenke. Disse generelle salgs- og bruksvilkårene gjelder for alle brukere av dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til brukere som surfer på nettstedet, som er selgere, kunder, selgere og/eller innholdsbidragsytere.

Les disse generelle vilkårene for Salg og bruk nøye før du går inn på eller bruker nettstedet vårt. Ved å gå inn på eller bruke noen del av dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse generelle salgs- og bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, må du ikke gå inn på nettstedet eller bruke tjenestene som tilbys der. Hvis disse generelle salgs- og bruksbetingelsene anses som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse generelle salgs- og bruksbetingelsene.

Alle nye funksjoner og verktøy som vil bli lagt til senere i denne butikken vil også være underlagt disse Generelle betingelser for salg og bruk. Du kan se den nyeste versjonen av de generelle salgs- og bruksvilkårene når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse generelle vilkårene og betingelsene for salg og bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden regelmessig for å se om det er gjort endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter publisering av eventuelle endringer, innebærer at du godtar disse endringene.

Butikken vår ligger på Shopify Inc. De gir oss e-handelsplattformen som lar oss selge produktene og tjenestene våre til deg.


ARTIKKEL 1 – BETINGELSER FOR BRUK AV NETTBUTIKKEN VÅR

Ved å akseptere disse generelle salgs- og bruksbetingelsene, erklærer du at du har nådd myndighetsalder i ditt land, stat eller provins der du bor, og at du har gitt oss ditt samtykke til å la dine mindreårige pårørende bruke dette nettstedet.

Bruk av produktene våre til ulovlige eller uautoriserte formål er forbudt, Du må heller ikke, ved bruk av tjenesten, bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til lover om opphavsrett).

Du må ikke overføre ormer, virus eller annen kode av destruktiv karakter .

Alle brudd på eller brudd på disse generelle vilkårene og betingelsene for salg og bruk vil resultere i umiddelbar oppsigelse av tjenestene dine.


ARTIKKEL 2 – GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang til tjenestene for enhver person når som helst, uansett årsak.

Du forstår at innholdet ditt (unntatt kredittkortinformasjonen din) kan overføres ukryptert, inkludert (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å samsvare med og tilpasse seg tekniske krav for tilkobling av nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføring over nettverk.

Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten eller bruk av tjenesten, eller tilgang til tjenesten eller kontakt på nettstedet, som tjenesten leveres gjennom, uten forutgående uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.

Overskriftene som brukes i denne avtalen er inkludert for enkelhets skyld, og skal ikke begrense eller påvirke disse vilkårene.


ARTIKKEL 3 – NØYAKTIGHET , FULLSTENDIGHET OG AKTUELL INFORMASJON

Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen som er tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materialet på dette nettstedet er kun gitt for informasjonsformål og bør ikke være din eneste informasjonskilde for å ta beslutninger uten først å konsultere mer nøyaktige, fullstendige og oppdaterte informasjonskilder. Hvis du bestemmer deg for å stole på materialet som presenteres på dette nettstedet, gjør du det på egen risiko.

Dette nettstedet kan inneholde noe tidligere informasjon. Denne tidligere informasjonen er i sin natur ikke aktuell og gis kun for informasjonsformål. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på denne siden når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Du godtar at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.


ARTIKKEL 4 – ENDRINGER I TJENESTER OG PRISER

Prisene på produktene våre kan endres uten varsel.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avbryte tjenesten (og enhver del eller innhold av tjenesten) uten varsel når som helst.

Vi blir ikke ansvarlig overfor deg s eller en annen tredjepart for enhver prisendring, suspensjon eller avslutning av tjenesten.


ARTIKKEL 5 – PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis aktuelt)

Noen produkter eller tjenester kan være eksklusivt tilgjengelig online på nettstedet vårt. Disse produktene eller tjenestene kan være tilgjengelige i begrensede mengder og kan bare returneres eller byttes i samsvar med retningslinjene våre for retur.

Vi har gjort vårt beste for å vise så tydelig som mulig fargene og bildene av produktene våre som vises i butikken vår. Vi kan ikke garantere at dataskjermens visning av farger vil være nøyaktig.

Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til enhver person, og i enhver geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengden av produkter eller tjenester vi tilbyr. Alle produktbeskrivelser og produktpriser kan endres når som helst uten varsel, etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å slutte å tilby et produkt når som helst. Enhver tjeneste eller produkttilbud på dette nettstedet er ugyldige der det er forbudt ved lov.

Vi garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller andre varer du har anskaffet eller kjøpt vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli rettet.


ARTIKKEL 6 – NØYAKTIGHET AV FAKTURERING OG KONTOINFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, redusere eller kansellere mengdene som er kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller fra samme kundekonto, samme kredittkort og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfelle vi endrer en bestilling eller kansellerer den, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte deg på e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt på tidspunktet for bestillingen ble lagt inn. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vår egen vurdering, kan se ut til å være fra selgere, forhandlere eller distributører.


Du godtar å oppgi gjeldende, fullstendig og nøyaktig ordre- og kontoinformasjon for alle bestillinger som legges inn på butikken vår. Du samtykker i å umiddelbart oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadresse, kredittkortnumre og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg om nødvendig: ​​info@wok-group.com

For mer informasjon, vennligst se retningslinjene våre for retur.


ARTIKKEL 7 – VALGFRIE VERKTØY

Vi kan gi tilgang til tredjepartsverktøy på som vi ikke overvåker, kontrollerer eller påvirker.

Du erkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy «som de er» og «som tilgjengelige», uten noen garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten noen godkjenning. Vi skal ikke ha noe juridisk ansvar som oppstår fra eller er relatert til bruken av disse valgfrie tredjepartsverktøyene.

Hvis du bruker de valgfrie verktøyene som tilbys på nettstedet, gjør du det på egen risiko og etter eget skjønn, og du bør gjennomgå vilkårene for slike verktøy som tilbys av den eller de relevante tredjepartsleverandørene.

Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og/eller nye funksjoner på nettstedet vårt (inkludert nye verktøy og ressurser). Disse nye funksjonalitetene og disse nye tjenestene vil også være underlagt disse generelle salgs- og bruksvilkårene.


ARTIKKEL 8 – TREDJEPARTSLINKER

Noe innhold, produkter og tjenester tilgjengelig gjennom tjenesten vår kan inneholde elementer fra tredjeparter.

Tredjepartslenker på dette nettstedet kan omdirigere deg til tredjepartsnettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke forpliktet til å gjennomgå eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten til slike nettsteder, og vi garanterer eller påtar oss ikke noe ansvar for noe innhold, nettsted, produkt, tjeneste eller annet materiale som er tilgjengelig på eller fra disse tredjepartsnettstedene.

Vi er ikke ansvarlige for skader eller skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner gjort i forbindelse med disse tredjepartsnettstedene. Vennligst les tredjeparts retningslinjer og praksis nøye, og sørg for at du forstår dem før du deltar i en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående slike tredjepartsprodukter bør rettes til slike tredjeparter.


ARTIKKEL 9 – KOMMENTARER, FORSLAG OG ANNET BRUKERINNLEGG

Hvis du på vår forespørsel sender inn spesifikt innhold (for eksempel for å delta i konkurranser), eller hvis du uten vår forespørsel sender kreative ideer, forslag, forslag, planer eller andre elementer, enten online, via e-post, per post , eller på annen måte (samlet kalt «Kommentarer»), gir du oss rett til, til enhver tid og uten begrensninger, til å redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke eventuelle kommentarer du sender til oss i media. Vi er og skal ikke være forpliktet til (1) å opprettholde noen kommentarer i fortrolighet; (2) å betale kompensasjon til noen for eventuelle kommentarer gitt; (3) for å svare på kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpliktelse til, overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi mener, etter eget skjønn, er ulovlig, støtende, truende, fornærmende, injurierende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende, eller som bryter med åndsverk eller disse vilkårene for salg og bruk.

Du godtar å skrive kommentarer som ikke krenker rettighetene til tredjeparter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller andre personlige eller eiendomsrettigheter. Du godtar også at kommentarene dine ikke vil inneholde noe ulovlig, ærekrenkende, støtende eller uanstendig materiale, og de vil heller ikke inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten eller andre relaterte nettsider. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være noen du ikke er, eller forsøke å villede oss og/eller tredjeparter med hensyn til opprinnelsen til eventuelle kommentarer. Du er fullt ansvarlig for alle kommentarer du legger inn og deres nøyaktighet. Vi tar ikke noe ansvar og fraskriver oss enhver forpliktelse til kommentarer som er lagt inn av deg eller en tredjepart.


ARTIKKEL 10 – INFORMASJON PERSONLIG

Din innsending av personlig informasjon til butikken vår er underlagt vår personvernerklæring. Klikk her for å se våre retningslinjer for personvern.


ARTIKKEL 11 – FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UNØYAKTIGHETER

Det kan av og til være informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten kan inneholde typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan relateres til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produktfraktkostnader, levering og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter, utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller å kansellere bestillinger, hvis informasjon i tjenesten eller på et annet relatert nettsted er unøyaktig, og dette når som helst og uten varsel (inkludert etter at du har lagt inn bestillingen).

Vi er ikke forpliktet til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i tjenesten eller på noe relatert nettsted , inkludert men ikke begrenset til prisinformasjon, med unntak av det som kreves av loven. Ingen fastsatt oppdaterings- eller oppdateringsdato i tjenesten eller på noe relatert nettsted bør stole på for å konkludere med at informasjon i tjenesten eller på noe relatert nettsted har blitt endret eller oppdatert.ARTIKKEL 12 – FORBUDT BRUK

I tillegg til forbudene som er angitt i de generelle salgs- og bruksbetingelsene, har du forbud mot å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) til ethvert ulovlig formål; (b) å få andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å bryte enhver regional forordning eller enhver internasjonal, føderal, provinsiell eller statlig lov, regel eller forskrift; (d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller rettighetene til tredjeparter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedverdige, skremme eller diskriminere noen basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan brukes på en slik måte at det kompromitterer funksjonaliteten eller driften av Tjenesten eller andre assosierte, uavhengige nettsider eller Internett; (h) å samle inn eller spore andres personopplysninger; (i) å spam, nettfiske, kapre et domene, presse ut informasjon fra, surfe, utforske eller skanne nettet (eller annen ressurs); (j) for obskøne eller umoralske formål; eller (k) for å bryte eller omgå sikkerhetstiltakene til tjenesten vår, andre nettsider eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte bruken din av tjenesten eller relatert nettsted for brudd på forbudt bruk.


ARTIKKEL 13 – UTELUKKELSE AV GARANTIER OG BEGRENSNING FOR ANSVAR

Vi garanterer eller representerer på ingen måte at din bruk av tjenesten vår vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri.

Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås gjennom bruk av tjenesten vil være nøyaktig eller pålitelig.

Du godtar at vi fra tid til annen kan avbryte tjenesten for ubestemte tidsperioder eller kansellere tjenesten når som helst uten varsel til deg.

Du godtar uttrykkelig at din bruk av tjenesten, eller din manglende evne til å bruke tjenesten, er på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester som tilbys til deg gjennom tjenesten er (med mindre annet er uttrykkelig angitt av oss) gitt på «som den er» og «som tilgjengelig» grunnlag for din bruk, uten representasjon, uten garantier og uten betingelser av noe slag , uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier for salgbarhet eller salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelse.

wokhuset.co.no, våre direktører, offiserer, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører og lisensgivere skal under ingen omstendigheter være ansvarlige for skader, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffbare, spesielle eller følgeskader av noe slag. inkludert men ikke begrenset til tap av fortjeneste, inntekter, sparing, data, erstatningskostnader eller lignende skader, enten det er i kontrakt, erstatningsrett (selv i tilfeller av uaktsomhet), objektivt ansvar eller annet, som oppstår fra din bruk av en tjeneste eller et produkt fra denne tjenesten, eller for andre krav relatert på noen måte til din bruk av tjenesten eller ethvert produkt, inkludert men ikke begrenset til feil eller utelatelser i noe innhold, eller for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av din bruk av tjenesten eller innhold (eller produkt) som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom tjenesten, selv om du har blitt informert om muligheten for at de oppstår. Fordi enkelte stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, skal vårt ansvar begrenses i den maksimale utstrekning loven tillater.ARTIKKEL 14 – KOMPENSASJON

Du godtar å holde skadesløs, forsvare og holde wokhuset.co.no, våre overordnede, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, offiserer, direktører, agenter, kontraktører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, traineer og ansatte, med hensyn til ethvert krav eller krav, inkludert s rimelige advokathonorarer, betalt av en tredjepart på grunn av eller som følge av ditt brudd på disse vilkårene for bruk eller dokumentene de inneholder ved referanse, eller ditt brudd på lov eller opphavsrett en tredje.


ARTIKKEL 15 – SELVBARHET

I tilfelle at en bestemmelse i disse generelle salgs- og bruksbetingelsene bedømmes som ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, kan denne bestemmelsen likevel anvendes i den grad det er tillatt ved lov, og den ikke-anvendende delen må anses å være skilt fra disse generelle salgs- og bruksbetingelsene, denne dissosiasjonen n skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av andre gjenværende bestemmelser.


ARTIKKEL 16 – OPPSIGELSE

Forpliktelsene og forpliktelsene som partene har pådratt seg før oppsigelsesdatoen skal fortsette etter oppsigelsen av denne avtalen for alle formål.

Disse generelle salgs- og bruksbetingelsene er effektive med mindre og til de sies opp av enten deg eller ikke. Du kan si opp disse generelle salgs- og bruksvilkårene når som helst ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.

Hvis vi mener, etter eget skjønn, at du mislykkes, eller hvis vi mistenker at du ikke har vært i stand til å overholde vilkårene i disse generelle salgs- og bruksbetingelsene, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten å varsle deg på forhånd, og du vil fortsatt være ansvarlig for alle beløp som skyldes t.o.m. og inkludert datoen for oppsigelse, og/eller vi kan nekte deg tilgang til tjenestene våre (eller deler av disse).


ARTIKKEL 17 – HELE AVTALEN

Enhver unnlatelse fra vår side i å utøve eller anvende rettigheter eller bestemmelser i disse generelle salgs- og bruksbetingelsene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse.

Disse vilkårene og salgs- og bruksbetingelser eller andre retningslinjer eller driftsregler lagt ut av oss på dette nettstedet eller i forbindelse med tjenesten utgjør hele avtalen og avtalen mellom deg og oss og styrer din bruk av tjenesten, og erstatter all kommunikasjon, forslag og alle avtaler, tidligere og samtidige, muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til tidligere versjon av de generelle salgs- og bruksvilkårene).

Enhver uklarhet med hensyn til tolkningen av disse generelle salgs- og bruksbetingelsene skal ikke tolkes mot den skrivende parten.


ARTIKKEL 18 – GJELDENDE LOV

Disse generelle salgs- og bruksbetingelsene, så vel som enhver annen separat avtale som vi leverer tjenestene gjennom, vil bli styrt av og tolket under lovene i kraft i FRANKRIKE

ARTIKKEL 19 – ENDRINGER AV DE GENERELLE VILKÅRENE FOR SALG OG BRUK

Du kan se den nyeste versjonen av de generelle salgs- og bruksvilkårene når som helst på denne siden.

Vi forbeholder oss retten til skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse generelle vilkårene og betingelsene for salg og bruk ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å besøke siden vår regelmessig for å sjekke om det er gjort endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet vårt etter publisering av eventuelle endringer i disse vilkårene og betingelsene for salg og bruk utgjør aksept av disse endringene.


ARTIKKEL 20 – KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål angående vilkårene og betingelsene for salg og bruk skal rettes til oss på info@wok-group.com

juridisk merknad:

Dette nettstedet er bygget og redigert av: MONSIEUR GABRIEL CREMON

Adresse: 61 RUE DE LYON 75012 PARIS>
Siret: 94900429500018
Telefonnummer: +337 56 86 32 94
E-post: info@wok-group.com

Kopiering er forbudt delvis eller fullstendig nettstedet og/eller informasjonen notert på wokhuset.co.no uten samtykke fra eieren under straff av juridiske og økonomiske sanksjoner.

Selv om spesiell oppmerksomhet rettes mot produksjon, skriving og utforming av dette nettstedet, er det mulig at feil er tilstede eller oppdateringer ikke blir gjort i tide, og vi beklager dette.
Derfor kan ikke ansvaret til utgiveren og skaperen av nettstedet være forpliktet til disse ulike tilsynene.

I forbindelse med lov om databeskyttelse vil informasjon og informasjonskapsler lagres på denne siden. Brukere har imidlertid full rett til å få tilgang til, korrigere og slette wokhuset.co.no-databaser. For å gjøre forespørselen sin trenger de bare å kontakte oss direkte på: info@wok-group.com